Upoznaj naš istraživački tim

 

Voditeljica istraživanja :

Prof.dr. Marjeta Mišigoj-Duraković, Kineziološki fakultet u Zagrebu


Istraživači:

Kineziološki fakultet u Zagrebu

doc. dr.sc. Maroje Sorić

Antonela Nedić

Olgica Novak

dr.sc. Hrvoje Podnar

Domagoj Jakovac

doc. dr.sc. Danijel Jurakić

dr.sc. Sunčica Bartoluci

dr.sc. Dario Novak

dr.sc. Vilko Petrić


Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu

doc.dr. Zvonimir Šatalić


Hrvatski studiji, Odjel za psihologiju, Sveučilište u  Zagrebu

doc.dr.sc. Zrinka Greblo

 


Suradnici:

Fakultet za šport, Sveučilište u Ljubljani

prof.dr. Gregor Jurak

doc.dr. Gregor Starc

prof.dr. Marjeta Kovač


Studenti istraživači:

Kineziološki fakultet u Zagrebu

2014:

Karlo Cebović, Tea Galić, Tin Gojević, Mario Jelčić, Jelena Kastaneti, Josip Karuc, Ivana Marić, Lovro Štefan, Alex Trbojević, Marita Ukić, Sandro Venier, Gordana Vrhovac

2015:

Marko Bičanić, Filip Bolčević, Monika Maravić, Luka Blažević, Petra Režek, Mateja Gadžić, , Marino Pašuld, Bernarda Janeš, Josipa Jerčić, Marta Janković-Mach, Miran Milunović, Barbara Vukadin, Dominik Straga, Elika Poljak, Ivan Orlić, Petra Malkoć, Ivana Vrbanić, , Mario Vičević, , Roko Buljanović, Marko Stepić, Bojan Grba, Dunja Nemet, Petra Jurić

2016:

soon…


 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu

Ana Ćuk, Ana Ilić, Anamarija Švagelj, Anja Knežević, Anja Vukomanović, Bruna Škapin, Gianna Lazinica, Jelena Margetić., Jelena Pugelnik, Josip Hadži-Boškov, Katarina Negovec, Kristina Nežić, Maja Ćaćić, Maja Ćutić, Maja Stančir, Marija Soldo, Marta Kovačević, Nevena Pandža, Petra Pejnović, Sara Sila


Suradnici u školama (profesori TZK)

II. GIMNAZIJA

Petra Britvić, Iva Kranjčević, Ivana Peršić


V. GIMNAZIJA

Katarina Knjaz


VII. GIMNAZIJA

Petar Paradžik


X. GIMNAZIJA IVAN SUPEK

Marko Juričević


GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG

Vesna Vdović-Filaković


GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Ivana Pečenić, Marinko Cvitanović


HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Vjeran Švaić


I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Mario Borčić, Ana Titlić

 

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA

Irena Maros, Pere Markić, Smiljka Metz-Kokić, Kristijan Plazibat


PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Branka Pavičić


ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Ilonka Ris, Mirjana Pletikapić, Milan Končarević


TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Branka Dimić, Vedran Berlengi, Slaven Kosijer


TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA

Gordan Šnajder


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE

Elza Froebe, Pero Dalić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *